Veselé Vianoce

PF 2022

Milí hostia, prajeme vám pevné zdravie, veľa šťastia a radosti zo života, osobných a pracovných úspechov. Vážime si vašu priazeň a dôveru v špecifickom roku 2021, o to viac sa na vás tešíme počas nastávajúcich mesiacov nového roka 2022. 

Aktuálne dostupné ubytovacie, konferenčné, gastronomické a wellness služby pre vás zverejňujeme v tejto informácii.